โรคโปลิโอ เป็นโรคระบาดที่น่ากลัวมากในอดีต

ในปัจจุบันนั้นเมื่อได้ยินชื่อของโรคโปลิโอแล้ว คงจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะรู้จักกับโรคนี้  โรคนี้เป็นโรคที่มีผู้คนเป็นกันน้อยมาก และเป็นโรคที่พบเจอในประเทศไทยได้น้อยมาก เพราะโรคสามารถควบคุมได้แล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึงทั่วทุกพื้นที่เนื่องจาก การเข้าถึงของวัคซีนโปลิโอ เป็นไปได้ยากและยังไม่ครอบคลุม แต่ที่เห็นโรคนี้เป็นกันน้อยก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปนะครับ เพราะโรคนี้สามารถติดต่อได้จากทางปาก และทางอุจจาระ เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสแบบเฉียบพลันกันเลยทีเดียว โรคนี้เป็นโรคที่มีความร้ายแรงมากหากไวรัสดังกล่าวได้รุกรามเข้าไปถึงเส้น เลือดในสมองหรือก้านสมองก็ตาม จะทำให้ส่งผลถึงการเป็นอัมพาตครึ่งตัวหรือทั้งตัวได้ และจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อีกด้วย เพราะโรคนี้เมื่อได้รุกรามไปในสมองแล้วจะทำให้สูญเสียการควบคุมร่างกายได้ ทั้งระบบ ว่ากันว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานมากเป็นพันๆปีมาแล้วก็ว่าได้ และเป็นโรคหนึ่งที่ได้คร่าชีวิตมนุษย์มาแล้วเป็นแสนๆคน ลักษณะของโรคนี้จะเป็นได้หลายอาการขึ้นอยู่กับการรุกรามของโรค บางรายอาจเป็นเฉพาะขา บางรายก็จะเป็นได้ทั้งตัว เมื่อโรคร้ายโรคนี้เป็นที่น่าหวาดกลัวของผู้คนในสมัยนั้น ทางกรมอนามัยโลกจึงได้มีการประชุมหาลือและหาวิธีกำจัดโรคนี้ให้หมดไป และก็ได้ประสบความสำเร็จเมื่อกรมอนามัยได้ทำวัคซีนชนิดหนึ่งขึ้นมาหยุดยั้ง โรคโปลิโอนี้ไว้ได้และได้พัฒนาวัคซีนดังกล่าวให้สามารถ ป้องกันและทำลายโรคโปลิโอนี้จนสำเร็จ จึงทำให้คนที่เป็นโรคโปลิโอนี้ลดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากที่เคยมีผู้เสียชีวิตปีละหมื่นปีละแสนคน ก็ลดลงจนเหลือไม่ถึงพันคนเท่านั้น จึงเป็นความสำเร็จของกรมอนามัยโลกที่สามรถหยุดและทำลายการระบาดของโรคโปลิโอ นี้ไว้ได้ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีมนุษย์ที่เป็นโรคนี้อยู่จำนวนหนึ่ง เหตุเพราะคนกลุ่มนี้มีการเข้าถึงการรักษาได้ยากนั้นเอง

Scroll to top