โรคอัลไซเมอร์ โรคที่ยังไม่มีวิธีรักษา

โรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นโรคที่มักจะพบเจอบ่อยในกลุ่ม ของผู้สูงอายุเพราะเป็นโรคที่เกี่ยวกับความจำหรือความทรงจำนั้นเอง เป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากคนที่เป็นโรคนี้ถึงขั้นรุนแรงจะไม่สามารถจำอะไรได้เลยแม้แต่น้อยไม่ ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวเองก็ตาม และจะส่งผลถึงการกระทำต่างๆที่ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้หรือช่วยตัวเองได้ นั้นเอง ว่ากันว่าหากผู้ใดที่ได้เป็นโรคนี้แล้วจะอยู่ได้ไม่เกิน 7 ปีก็จะเสียชีวิตไปในที่สุด แต่ก็เคยมีคนไข้ที่มีอาการคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์นี้ แต่สามารถมีอายุอยู่บนโลกใบนี้ได้นานถึง 14 ปีเลยทีเดียว แพทย์ในสมัยนั้นวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยคนดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นได้ แต่อยู่ในอาการสับสนกับตัวเองอยู่ก็เป็นได้ เพราะโรคของผู้ป่วยรายนี้จะเป็นตอนอายุยังน้อยๆอยู่และจากการวินิจฉัยผู้ ป่วยรายนี้ อาจจะมีอาการเครียดมากจึงทำให้ร่างการมีการหลั่งสารชนิดหนึ่งที่สามารถทำลาย ระบบประสาทและสมองของร่างกาย แต่ก็ไม่ได้มีการสรุปได้อย่างแน่ชัด เพราะคนที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้นั้นก็มีอาการแบบเดียวกับผู้ป่วยรายนี้นั้นเองเพียงแต่จะมีความแตกต่างใน เรื่องของอายุ เพราะโดยปกติจะพบคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้จะอยู่ในช่วงของอายุราวๆ 65 ปีขึ้นไป เมื่อมีเหตุของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ตอนอายุยังน้อยนั้น จึงทำให้มีนักวิจัยต่างๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์กันมากขึ้น และยิ่งน่าแปลกใจมากก็คือ จากการวิจัยโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันนั้น ได้พบกับสภาวะการเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้นถึง 4 เท่าตัวกันเลยทีเดียวและที่สำคัญยังสามารถพบเจอได้กับคนในช่วงที่ยังเป็นวัย รุ่นอยู่อีกด้วย ผลของการวิจัยนี้ยังไม่มีการยืนยันได้อย่างแน่ชัด แต่ที่แน่ชัดก็คือยังไม่มีใครที่เป็นโรคนี้และจะถูกรักษาให้หายขาดได้ บางครอบครัวที่ต้องมีคนที่เป็นโรคโรคอัลไซเมอร์นี้ ก็ถือได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าคนที่เป็นโรคอื่นๆซะอีก และคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นี้ก็สามารถที่จะสร้างภาระให้กับคนที่ค่อยดูแล อยู่ไม่น้อย ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาจริงๆเราก็ควรที่จะคอยดูแลผู้ป่วย ให้มากๆและคอยดูแลเอาใจใสอย่างสม่ำเสมอ

Scroll to top