แนะนำและให้รู้จักวิธีการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่อาจเป็นโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังคงให้เนื้อหาที่มีสาระประโยชน์เกี่ยวกับโรคภัยที่มีอยู่รอบตัว ทำให้สามารถป้องกันหรือตรวจสอบด้วยตนเองได้ว่าเป็นหรือไม่ พร้อมให้ความรู้ แนวทาง การรักษาเบื้องต้นหรือป้องกันการเกิดซ้ำอีก

Scroll to top