Neuritis-news-site

ทำความรู้จัดโรคปลอกประสาทอักเสบ

โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) เป็นโรคที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดอาการ แต่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโรคภูมิต้านทานผิดปกติที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เมื่อบุคคลมีโรคภูมิต้านทาน เนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันจะโจมตีเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดี เช่นเดียวกับที่มันอาจโจมตีไวรัสหรือแบคทีเรีย

ในกรณีของ MS ระบบภูมิคุ้มกันโจมตี myelin ที่ป้องกันเส้นใยประสาททำให้เกิดการอักเสบ Myelin ยังช่วยให้เส้นประสาทนำสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อ Myelin หายไปหรือสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่มันจะทำให้เกิดแผลเป็นหรือเส้นโลหิตตีบ นอกจากนี้ทมันยังส่งผลกระทบส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้

 1. ก้านสมอง
 2. ซีรีเบลลัม
 3. ไขสันหลัง
 4. ประสาทตา
 5. ทำให้เกิดสสารสีขาวในสมอง

news-Neuritis-site

ประเภทของโรคปลอกประสาทอักเสบ

 1. Clinically isolated syndrome เป็นอาการแรกเริ่มที่มีอาการยาวนานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากมันมีอาการเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก แพทย์จะทำการวินิจฉัยให้เป็น Relapse-remitting MS
 2. Relapse-remitting MS นี่เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดที่มีผลต่อคนประมาณ 85% ที่มี MS RRMS เกิดกับตอนของอาการเริ่มแรกหรือเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลา
 3. Primary progressive MS ผู้ป่วยจะมีอาการแย่ลงเรื่อยๆ โดยไม่มีอาการกำเริบหรือทุเลาลง บางคนอาจประสบกับช่วงเวลาที่คงตัวและระยะเวลาที่อาการแย่ลงและดีขึ้น ประมาณ 15% ของผู้ที่มี MS มี PPMS
 4. Secondary progressive MS ในตอนแรกจะได้สัมผัสกับการกำเริบของโรคอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นๆ หายๆ ต่อจากนั้นอาการจะเริ่มพัฒนาหน้าอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะอาการของโรคปลอกประสาทอักเสบ

เนื่องจาก MS มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งควบคุมการกระทำทั้งหมดในร่างกาย อาการอาจส่งผลต่อส่วนใดๆ ของร่างกายก็ได้ อาการที่พบบ่อยที่สุดของ MS คือ

 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง คนอาจพัฒนากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดการใช้งานหรือการกระตุ้นเนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาท
 2. มีอาการชาและรู้สึกเสียวซ่า อาจทำให้รู้สึกเจ็บแปลบตามจุดต่างๆ เป็นหนึ่งในอาการที่เห็นได้ชัดสุดของ MS ที่สามารถส่งผลกระทบต่อใบหน้า ร่างกาย แขน ขา
 3. ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะไม่สุด หรือต้องปัสสาวะบ่อยครั้ง การสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ MS
 4. ปัญหาลำไส้ มีอาการท้องผูกอาจทำให้อุจจาระแข็ง ซึ่งอาจทำให้ลำไส้หยุดทำงาน
 5. ความเหนื่อยล้า มันจะเข้ามาบั่นทอนความสามารถของบุคคลในการทำงาน ความเหนื่อยล้าเป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยที่สุดของ MS
 6. เวียนศีรษะ เป็นปัญหาปกติ มาพร้อมกับปัญหาในการความสมดุลของร่างกาย
 7. ความผิดปกติทางเพศ ทั้งชายและหญิงอาจหมดความสนใจทางเพศ
 8. อาการสั่น บางคนที่มี MS อาจพบมีอาการมือไม้สั่นโดยไม่รู้ตัว
Scroll to top